Please Contact Your Branch.(कृपया तपाइँको शाखालाई सम्पर्क गर्नुहोस्)

तपाईको लाइसेन्स खोज्नुहोस्

सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि यहाँ उल्लेखित भएको प्रेषण मितिबाट एक महिना पछिमात्र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
क्र.सं. डी.एल.न: नाम प्रकार वर्ग प्रेषण मिति शाखामा पठाइयो टिप्पणीहरू